1. Đăng ký ứng dụng

Đăng ký tài khoản & quản lý apps

Để mở tài khoản vui lòng liên hệ với chúng tôi, tại https://botvietbai.com

Chúng tôi sẽ tạo cho bạn một tài khoản đăng nhập và một ứng dụng đầu tiên để bạn sử dụng. Mỗi một ứng dụng được khởi tạo bao gồm: Database, Máy chủ sử lý viết bài và một vài dịch vụ API có liên quan.

Lưu ý: phí khởi tạo cho mỗi app là 500k (vĩnh viễn). Một tài khoản có thể quản lý nhiều apps.

Khi tạo app, chúng tôi yêu cầu các thông tin sau:

  1. Địa chỉ tên miền trang web của bạn, vd: hoangweb.com

  2. Thông tin đăng nhập của 1 tài khoản email, vd: gmail,..