Cấu hình

Cấu hình ứng dụng

Cho phéo bạn tạo dữ liệu nguồn, từ khóa, sửa ngôn ngữ dịch.

Lưu ý: sau khi thêm mới hoặc sửa các cấu hình này bạn cần cập nhật dữ liệu này trên server bằng cách khởi động lại máy chủ.

Mỗi khi sửa lại dữ liệu cấu hình, bạn cần khởi động máy chủ để dữ liệu mới được cập nhật. Để khởi động máy chủ, bạn chọn tab "Server & CSDL" & nhấn vào nút "Bật lại máy chủ".

Máy chủ sử lý